Godzin pracy w porze dziennej

Aktualnie tydzień pracy dla pracowników dziennych wynosi 40 godzin, ale może być skrócony o cztery godziny tygodniowo, czyli do 36 godzin, bez obniżenia wynagrodzenia. Skrócony tydzień pracy dla pracowników dziennych zostanie zorganizowany oddzielnie w każdej instytucji lub zakładzie pracy. Dzięki temu, po konsultacjach w instytucji, pracownicy sami zdecydują o tym, o ile należy go skrócić i w jaki sposób. Przed rozpoczęciem dialogu w zakładzie pracy należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi na temat lepszej organizacji pracy pozwalającej na skrócenie tygodnia pracy.

Masz pytanie?
Masz pytanie?

Niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących lepszych godzin pracy w ciągu dnia.

Video
Video

Ogólne informacje o lepszych godzinach pracy w ciągu dnia.

Wdrożenie
Wdrożenie

Aby uzyskać wskazówki, proces wdrażania lepszych godzin pracy podzielono na 8 etapów.

Przegląd: Proces wdrażania lepszych godzin pracy

 

 

Więcej o procesie wdrażania