Praca zmianową

Zmiany w organizacji pracy oraz skrócenie godzin pracy wymagają przygotowania i planowania ze strony personelu i kierownictwa. Od połowy XX wieku tydzień pracy wynosił 40 godzin i jest oczywiste, że wiele się zmieniło od tego czasu.

Dla ułatwienia proces wdrażania lepszych godzin pracy w systemie zmianowym podzielono na 8 kroków. Ponieważ instytucje i zakłady pracy mają bardzo zróżnicowane role, codzienne operacje oraz zasoby ludzkie, lepsze godziny pracy należy konfigurować w środowisku lokalnym.

Masz pytanie?
Masz pytanie?

Niektóre z najczęściej zadawanych pytań i oczywiście odpowiedzi.

Videos
Videos

Informacje na temat lepszych godzin pracy w systemie zmianowym oraz na temat dialogu dotyczącego reform.

Proces
Proces

Dla ułatwienia proces wdrażania lepszych godzin pracy w systemie zmianowym podzielono na 8 kroków.

Wdrażania lepszych godzin pracy w systemie zmianowym

Dla ułatwienia proces wdrażania lepszych godzin pracy w systemie zmianowym podzielono na 8 kroków.

 


Więcej o procesie wdrażania