Betri vinnutími

Í flestum kjarasamningum sem voru undirritaðir veturinn 2019-2020 er kveðið á um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku. Þetta á þó ekki við um öll stéttarfélög, því ýmsir hópar eru með annars konar útfærslu á vinnuskyldu en hefðbundna 40 stunda vinnuviku.

Meginmarkmið breytinganna er að stuðla að umbótum í starfsemi ríkisstofnana, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu.

Á þessum vef má finna ýmsar leiðbeiningar og fræðsluefni og algengustu spurningum sem upp koma við innleiðingu betri vinnutíma svarað.

Fréttir og fróðleikur

Ný fræðslumyndbönd - breytingar á 12 klst. vaktakerfum

Fræðslumyndbönd eru komin á vefinn þar sem sýnt er hver áhrifin verða á vinnutíma og launamyndun starfsfólks við að breyta mismunandi 12 klst. vaktakerfum í 8 klst...

Áhrif breytileika í starfsemi á mannaflaþörf - Fræðslumyndband

Þörf fyrir mannauð er mismunandi innan og milli vinnustaða. Ráðandi þáttur er eftirspurn eða þörf á þjónustu eða breytileiki í starfsemi. Í nýju fræðslumyndbandi er...

Af hverju er mikilvægt að endurskoða núverandi vaktakerfi?

Nýtt fræðslumyndband er komið út þar sem farið er yfir leiðarljósin þrjú með betri vinnutíma í vaktavinnu og útskýrt af hverju mikilvægt er að endurskoða lengd vakta...
Fleiri fréttir

Betri vinnutími

dagvinnufólks

Bætt vinnustaðamenning og betri nýting vinnutíma er meðal helstu markmiða styttingar vinnutíma. Forsenda styttingar hjá dagvinnufólki er samtal um betri vinnutíma á hverri stofnun fyrir sig. Útfærslan tekur mið af starfsemi stofnunar og getur því verið með ólíkum hætti milli stofnana.

Kynntu þér málið

Betri vinnutími

vaktavinnufólks

Markmiðin með betri vinnutíma í vaktavinnu eru að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og þjónustuþega auk þess sem þeim er ætlað að auka jafnvægi á milli vinnu og einkalífs.  Þá eru það einnig markmið að störf í vaktavinnu verði eftirsóknarverðari, stöðugleiki í mönnun aukist, breytileg yfirvinnu minnki og að bæta öryggi og þjónustu við almenning.

Kynntu þér málið