Godzin pracy w porze dziennej

Często zadawane pytania

Zwiększy to wartość każdej godziny przepracowanej przez pracownika. Ponadto zmiana systemu przyniesie pracownikom różne korzyści, w zależności od liczby godzin przepracowanych poza porą dzienną oraz zróżnicowania pracy w systemie zmianowym.  Osoby pracujące w systemie zmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy będą otrzymywać takie samo lub wyższe wynagrodzenie. Ponadto ich czas pracy zostanie skrócony średnio o co najmniej 17,3 godziny w każdym miesiącu. Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat będą mogli zwiększyć wymiar czasu pracy co najmniej proporcjonalnie do skrócenia tygodnia pracy (ok. 11%), aby wesprzeć podstawy zmiany systemu. Oczekuje się, że wszyscy pracownicy zatrudnieni na niepełny etat, którzy będą chcieli zwiększyć wymiar czasu pracy i wykonywać taką samą ilość pracy, co poprzednio, otrzymają podwyższone wynagrodzenie. 
Wprowadzenie tych zmian w godzinach pracy ma na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienie im lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Zmiany oznaczają, że lepiej ogólnie mieć wyższy wymiar czasu pracy niż przyjmować okazjonalne nadgodziny. Uzasadnienie jest m.in. następujące: Premia za pracę zmianową w porze nocnej jest wyższa: w dni powszednie wynosi 65%, a w weekendy 75%. Zarobki godzinowe wraz z premią w wysokości 65% lub 75% są wyższe niż zarobki godzinowe za nadgodziny. Wzrasta wartość każdej godziny pracy poza porą dzienną dla zwykłego personelu w ramach obowiązkowego wymiaru czasu pracy. Waga każdej godziny pracy według stawki premii 33,33% i 55% wynosi 1,05, natomiast waga każdej godziny pracy według stawki premii 65% i 75% wynosi 1,2. Zmianowy dodatek motywacyjny uwzględnia obowiązkowe godziny pracy, nie uwzględnia natomiast nadgodzin. Wzrost zmianowego dodatku motywacyjnego odpowiada wymiarowi czasu pracy oraz wzrostowi obciążenia pracą zmianową i może zwiększyć miesięczne wynagrodzenie nawet o 12,5%. Nadgodziny nie są gwarantowane i zależą od potrzeb operacyjnych w danym czasie.    Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach jest wyższe w przypadku pracy na pełny etat od 8.00 do 17.00 w dni powszednie.  Nie przysługuje już dodatkowa zapłata za przerwy na kawę w nadgodzinach. 
Tak jak poprzednio praca w systemie zmianowym jest organizowana zgodnie z potrzebami każdego zakładu pracy. Pracownicy są zatrudniani w określonym wymiarze czasu pracy, lecz wraz z wprowadzeniem zmiany systemu pracownicy zatrudnieni na niepełny etat mają możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy o co najmniej 11%.
Przy wdrażaniu zmiany systemu należy uwzględnić organizację godzin pracy w każdej jednostce organizacyjnej. Ważne jest, aby prowadzić dialog w sprawie reformy dotyczący organizacji zmian w celu spełnienia wymogów operacyjnych po skróceniu tygodnia pracy, a tym samym zwiększenia wartości zmiany systemu dla personelu.
Założenie jest takie, że pracownicy zatrudnieni na niepełny etat zwiększą wymiar czasu pracy o co najmniej 11%. Będzie to korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla działalności operacyjnej. Pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie za taką samą ilość pracy jak poprzednio, a działalność operacyjna skorzysta na większej stabilizacji, co może częściowo zrekompensować lukę w obsadzie powstałą w wyniku skrócenia tygodnia pracy pracowników zmianowych.
Zmiany w systemie mają na celu zwiększenie obecnej liczby osób pracujących w systemie zmianowym, a tym samym zmniejszenie liczby nadgodzin. Przez podwyższenie premii zmianowej, zwiększenie wartości każdej godziny pracy poza porą dzienną, wypłacanie zmianowego dodatku motywacyjnego za liczbę obecności i zróżnicowanie zmian zachęca się pracowników zmianowych do zwiększania wymiaru czasu pracy i zmniejszania liczby zmiennych nadgodzin. Zmiana systemu ma również sprawić, że praca zmianowa będzie bardziej atrakcyjna dla pracowników.  Założenie jest takie, że pracownicy zatrudnieni na niepełny etat zwiększą wymiar czasu pracy o co najmniej 11%. Będzie to korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla działalności operacyjnej. Pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenie, a działalność operacyjna skorzysta na większej stabilizacji, co może zrekompensować lukę w obsadzie powstałą w wyniku skrócenia tygodnia pracy. W zakładach pracy, gdzie większość pracowników jest zatrudnionych na pełny etat, może być konieczne zatrudnienie większej liczby pracowników. 
Tak. Na tej stronie znajdziesz kalkulator zmian, gdzie można ustawić zmiany zgodnie z grafikiem i kryteriami wynagrodzenia. Dzięki temu sprawdzisz, w jaki sposób nowy system pracy i wyliczania wynagrodzeń za pracę zmianową wpłynie na Twoją wypłatę.
Tydzień pracy pracowników zmianowych zostaje skrócony z 40 do 36 godzin. Liczba godzin pracy wykonywanej przez pracownika zmianowego wynosiła średnio 173,33 godzin miesięcznie i zostanie zmniejszona do 156 godzin miesięcznie. Ponadto osoby pracujące na zmianie poza porą dzienną mogą zwiększyć wartość każdej godziny pracy o 3 minuty za godzinę przy premii wynoszącej 33,33% i 55% oraz o 12 minut za godzinę przy premii wynoszącej 65% i 75%. Pracownik zatrudniony na pełny etat, który przepracowuje 50% czasu według premii 65% i 75%, może skrócić swój czas pracy do 32 godzin tygodniowo lub do 138,7 godzin miesięcznie.
Wraz ze zmianą systemu wartość każdej godziny pracy wzrośnie dla wszystkich pracowników zmianowych. Jeżeli pracownik zmianowy wypracuje co najmniej 42 godziny premii zmianowej miesięcznie poza godzinami pracy w porze dziennej, jego wynagrodzenie zostanie nieznacznie obniżone lub pozostanie bez zmian. Jeżeli pracownik zatrudniony na niepełny etat rzeczywiście przepracuje poza limitem dziennym 42 godziny miesięcznie przy takiej samej ilości pracy co wcześniej, jego wynagrodzenie wzrośnie.
Nie. Nie ma możliwości, aby zamiast tego otrzymać zapłatę w związku ze skróconym tygodniem pracy.