Betri vinnutími

Stjórnun innleiðinga betri vinnutíma í vaktavinnu

Samkomulag um útfærslu vinnutíma vaktavinnufólks 

Betri vinnutími í vaktavinnu er samstarfsverkefni allra opinberra launagreiðenda, það er ríkis, Reykjavíkurborgar og sveitarfélaga annars vegar og ASÍ, BHM, BSRB og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga hins vegar. Stýrihópur verkefnisins er skipaður einum fulltrúa frá öllum samningsaðilum og í umboði hans starfar verkefnastjórn sem hefur meðal annars það hlutverk að stuðla að snurðulausri innleiðingu breytinganna fyrir alla. Starfandi eru fjölmargir undirhópar sem allir hafa sitt hlutverk, en þeir eru; matshópur, tæknihópur, þrír innleiðingarhópar og fræðsluhópur. Fundarstjórn verkefnisins er í höndum ríkissáttasemjara. 

Nánari upplýsingar má finna hér:

Stýrihópur 

Stýrihópur er skipaður fulltrúum samningsaðila og ber ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni samkomulags um útfærslu vinnutíma vaktavinnufólks samkvæmt fylgiskjali 2, dags. 4. mars 2020.  

Stýrihópur starfar til loka samningstíma, tekur ákvarðanir á reglulegum fundum sínum og metur framvindu og árangur verkefnisins heildstætt, hvort sett markmið náist og forsendur standist.  

Stýrihópurinn getur tekið ákvarðanir sínar á fjarfundi telji hann tilefni til þess. 

Stýrihópur:

ASÍ Ragnar Ólason

BHM Maríanna H. Helgadóttir

BSRB Sonja Ýr Þorbergsdóttir

Fíh Harpa Júlía Sævarsdóttir

Fjármála- og efnahagsráðuneyti Aldís Magnúsdóttir og Einar Mar Þórðarson

Reykjavíkurborg Harpa Ólafsdóttir og Kolbeinn Guðmundsson

Samband íslenskra sveitarfélaga Inga Rún Ólafsdóttir og Margrét Sigurðardóttir

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (áheyrnarfulltrúi) Heiða Björg Vignisdóttir

Fundarstjóri er Helga Jónsdóttir

Verkefnastjórn - starfsmenn stýrihóps

Í umboði stýrihóps vinnur verkefnisstjórn sem hefur með heildarskipulag og daglega umsýslu verkefnisins að ráða og undirbýr mál fyrir fundi stýrihóps.

Verkefnisstjórn leggur minnisblöð,  greiningar og tillögur skriflega fram fyrir fundi stýrihópsins til ákvörðunar.  Sé brýnt að taka ákvarðanir milli funda stýrihópsins er hægt að leggja tillögur fyrir hann til skriflegrar afgreiðslu.

Verkefnastjórn: Bára Hildur Jóhannesdóttir, Bergþór Haukdal Jónasson og Dagný Aradóttir Pind.

Matshópur 

Matshópur er hópur sérfræðinga sem hefur það hlutverk að framkvæma reglulegar mælingar á áhrifum kerfisbreytinganna á starfsfólk og starfsemi stofnana.  Eftirfarandi lykilmælikvarðar liggja til grundvallar í störfum matshópsins.

Lykilmælikvarðar

Mánaðarlegir mælikvarðar sem taka mið af kerfinu í heild. Nánari greining: Stofnanir/vinnustaðir, stéttarfélag, starfshlutfallsbil, kyn og aldursbil

Mælikvarði
Skýringar / athugasemdir
Markmið
Viðvörun
Heildarlaunakostnaður
Skv. niðurstöðu í heildarkostnaðarmatslíkani
ríkisins m.v. núverandi stöðu
Hækki sem nemur 7,1%
+/- 0,5 prósentustig m.v. markmið
Meðalstarfshlutfall
Horfa á hreyfingu á milli mánaða, sama mánuð á milli ára og 12 mánuði aftur í tímann
Aukning um 12 prósentustig
<10 prósentustig
Vaktahvati
Áætlaður vaktahvati í kostnaðarmati (heildarlíkan) er 4,9% af heildarlaunakostnaði
Vaktahvati 5% af heildarlaunakostnaði
Vaktahvati <3% eða >7% af heildarlaunakostnaði
Hlutfall (unninnar breytilegrar) yfirvinnu af heildarlaunakostnaði
Hlutfall (unninnar breytilegrar) yfirvinnu af heildarlaunakostnaði er 12,5%. Gert er ráð fyrir því í heildarkostnaðarmati að staðin unnin yfirvinna myndi lækka um 5%
Lækkar um 5%
Stendur í stað/hækkar
Samsetning unnina vinnustunda
Hlutfall vinnuskyldustunda af heildarfjölda vinnustunda
Hlutfall yfirvinnustunda af heildarfjölda vinnustunda
Nánari greining á báðum þáttum:
Meðaltalsstarfshlutfall og hlutfall unninnar breytilegrar yfirvinnu af heildarlaunakostnaði
Aukist
Dregst saman
Stendur í stað/lækkar
Stendur í stað/hækkar

Mælikvarðar taka mið af tölum frá einum launagreiðanda, ríkinu. Mikilvægt er að gera upphafsgreiningu á lykilmælikvörðum fyrir Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög fyrir upptöku nýs kerfis. Þá kann að verða nauðsynlegt að aðlaga markmið mælikvarða að þeim greiningum.

Matshópurinn starfar til loka samningstímans og í honum sitja:

  • Alda Margrét Hauksdóttir BHM
  • Bergþór Haukdal Jónasson verkefnastjórn betri vinnutíma í vaktavinnu
  • Dagný Aradóttir Pind BSRB
  • Einar Mar Þórðarson fjármála- og efnahagsráðuneyti
  • Helgi Aðalsteinsson Samband íslenskra sveitarfélaga
  • Kolbeinn Guðmundsson Reykjavíkurborg
  • Sigurjón Norberg Kjærnested SFV
  • Þórir Gunnarsson ASÍ

Innleiðingarhópar

Á samningstímanum verða í umboði stýrihópsins starfræktir fjórir innleiðingahópar, einn með ríki og fulltrúum stéttarfélaga/heildarsamtaka, annar með Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fulltrúum stéttarfélaga/heildarsamtaka, sá þriðji með Reykjavíkurborg og fulltrúum stéttarfélaga/heildarsamtaka og sá fjórði með Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og fulltrúum stéttarfélaga/heildarsamtaka.

Innleiðingarhópur Reykjavíkurborgar:

Fulltrúar Reykjavíkurborgar eru: Harpa Ólafsdóttir, Kolbeinn Guðmundsson, Anna Guðmundsdóttir og Margrét Grétarsdóttir.

Frá ASÍ er Ragnar Ólason, frá BHM er Anna Lilja Magnúsdóttir, frá BSRB er Sonja Ýr Þorbergsdóttir og frá Fíh er Eva Hjörtína Ólafsdóttir. 

Innleiðingarhópur Ríki:

Fulltrúar ríkis eru: Aldís Magnúsdóttir, Einar Mar Þórðarson, Halldóra Friðjónsdóttir, Dagmar Huld Matthíasdóttir, Guðmann Ólafsson, Marsilía Dröfn Sigurðardóttir, Helga Sigurðardóttir og Helgi Þorkell Kristjánsson. 

Frá ASÍ er Ragnar Ólason, frá BHM er Katrín Sigurðardóttir, frá BSRB er Sonja Ýr Þorbergsdóttir og frá Fíh er Harpa Júlía Sævarsdóttir. 

Innleiðingarhópur Sambands íslenskra sveitarfélaga:

Fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga eru: Inga Rún Ólafsdóttir og Margrét Sigurðardóttir. 

Frá ASÍ er Ragnar Ólason, frá BHM er Laufey Gissurardóttir, frá BSRB er Sonja Ýr Þorbergsdóttir og frá Fíh er Eva Hjörtína Ólafsdóttir.  

Innleiðingarhópur Sambands fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV):

Fulltrúar SFV eru: Heiða Björk Vignisdóttir, Edda Björk Arnardóttir, Jakobína H. Árnadóttir, Sigrún B. Þorgrímsdóttir og Theodóra S. Theodórsdóttir

Frá ASÍ er Ragnar Ólason, frá BHM er Júlíana Guðmundsdóttir, frá BSRB er Gunnar Örn Gunnarsson og frá Fíh er Eva Hjörtína Ólafsdóttir.  

Fundargerðir stýrihóps

Fundargerðir stýrihóps verða birtar hér.